Warunki publikacji przysyłanych materiałów

Zgoda na publikację

Osoba przysyłająca materiały do publikacji wyraża zgodę na ich publikację w Portalu o Kolei Transsyberyjskiej w dziale "Relacje z podróży".

Odpowiedzialność za nadesłane materiały

Zawartość każdej relacji wyraża poglądy i opinie jej autora. Treści zawarte w każdej z relacji nie odzwierciedlają poglądów i opini właściciela portalu i jego administratorów.

Osoba przysyłająca materiały oświadcza, że jest autorem nadesłanych artykułów i nie narusza praw osób trzecich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca jako wyłącznie odpowiedzialna ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z roszczeniem odszkodowawczym, zwalniając EYAND TRAVEL od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

Kontrola nadesłanych materiałów

Właściciel portalu kontroluje i sprawdza nadesłane materiały. Osoba przysyłająca materiały wyraża zgodę na ich weryfikację i ewentualną korektę.

Odmowa publikacji

Właściciel portalu ma prawo do odmowy publikacji relacji lub zmiany części lub całości nadesłanych materiałów, w szczególności treści zawierających reklamy i wszelkich innych treści o charakterze komercyjnym.

Prawo autorskie

Nadesłane treści są własnością ich autora i podlegają ochronie prawnej. Powielanie ich, obróbka, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju użytkowanie i wykorzystywanie (także częściowe) wymagają zawsze wyraźnej zgody autora. Dozwolone jest ich ładowanie i kopiowanie w celach wyłącznie prywatnych, nie komercyjnych. Cytowanie dozwolone jest wyłącznie pod warunkiem podania źródła.

Osoba przysyłająca materiały do publikacji zgadza się, że będą one przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane osobom ani podmiotom trzecim bez zgody autora. Administrator nie jest obarczony odpowiedzialnością za zmiany tych danych wynikłe z powodu nieautoryzowanego dostępu do tych danych.

Osoba przysyłająca swoją relację akceptuje wszystkie powyższe warunki.

 


<- Powrót