Źródła informacji

Przy zbieraniu informacji i tworzeniu oferty informacyjnej pomocne były w przeważającej mierze źródła niemieckie, które są szczególnie bogate w informacje o Kolei Transsyberyjskiej. Zaliczyć można do nich następujące pozycje książkowe oraz witryny internetowe:

Pozycje książkowe

 • Bodo Thöns, Die Transsibirische Eisenbahn: Die frühen Jahre 1900-1916, wydawnictwo Sutton Verlag GmbH, 2004
 • Hans Engberding i Bodo Thöns, Transsib-Handbuch: Unterwegs mit der Transsibirischen Eisenbahn, wydawnictwo Trescher Verlag, 2005
 • Bodo Thöns, Sibirien entdecken: Städte und Landschaften zwischen Ural und Pazifik, wydawnictwo Trescher Verlag, 2004
 • Elena Nowak, Anja Otto und Vadim Sergeev, St. Petersburg entdecken: Die europäische Metropole und ihre altrussischen Nachbarn, wydawnictwo Trescher Verlag, 2004
 • Andrea Hapke i Evelyn Scheer, Moskau und der Goldene Ring: Altrussische Städte an Moskva, Oka und Volga, wydawnictwo Trescher Verlag, 2005
 • Bodo Thöns, Den Baikalsee entdecken: Die blaue Perle Sibiriens, wydawnictwo Trescher Verlag, 2004

Witryny internetowe

 • http://www.transsib.ru
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Siberian_Railway
 • http://de.wikipedia.org/wiki/Transsibirische_Eisenbahn
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolej_transsyberyjska
 • http://www.wschodniaperspektywa.pl
 • http://www.russland-aktuell.ru
 • http://sambamarco.piranho.de
 • http://www.edlbauer.de/transsib
 • http://www.geographia.com/russia
 • http://www.abenteuer-transsibirien.de
 • http://www.auswaertiges-amt.de
 • http://www.touristiklinks.de
 • http://www.poland.mid.ru
 • http://www.chinaembassy.org.pl
 • http://www.belembassy.org/poland/pol
 • http://www.polandemb.ru
 • http://www.polecom.com.cn
 • http://www.embassypoland.nsys.by
Autorzy zdjęć

Maja Forysiak, Leszek Pękalski i Krzysztof Górniak.

 


<- Powrót