Wycieczka Krugobajkałką

  • Wycieczka Krugobajkałką

    Lokomotywa parowa podczas wycieczki Krugobajkałką

100 lat temu trasa Kolei Transsyberyjskiej prowadziła wzdłuż Jeziora Bajkał – tuż przy jego linii brzegowej. Dziś pociągi liniowe kursują inną trasą – oddaloną nieco od brzegu Bajkału, natomiast ten dawny przepiękny odcinek między Sljudjanką a Portem Bajkał (89 km) można podziwiać podczas całodniowej wycieczki Krugobajkałką. Od kilku lat kursuje na tej dawnej trasie pociąg turystyczny!

Całodniowa wycieczka wzdłuż Bajkału

Wycieczka Krugobajkałką trwa cały dzień – od około 08.00 rano do późnych godzin wieczornych i jest naprawdę warta polecenia – przez prawie 100 km trasa prowadzi wzdłuż linii brzegowej Jeziora Bajkał! Dlatego opłaca się tak zaplanować pobyt nad Bajkałem, aby dopasować go do rozkładu jazdy Krugobajkałki.

Podczas wycieczki przewidziane są liczne postoje w najciekawszych miejscach. Jest wiele okazji do zrobienia sobie pikniku na łonie przyrody i zrobienia fantastycznych zdjęć okazałych mostów, tuneli i przepięknych krajobrazów na tle Jeziora Bajkał. Jako dzieło inżynierskiej sztuki budowlanej Krugobajkałka jest znana na całym świecie i zajmuje zaszczytne miejsce w czołówce takich przedsięwzięć. Ze względu na trudne warunki tunele i galerie skalne zostały wybudowane zgodnie z planami budowlanymi z początku XX wieku w sposób nietypowy. Jeden z torów został zlikwidowany i w jego miejscu znajduje się obecnie ścieżka prowadząca wzdłuż linii brzegowej – idealne miejsce na piesze wędrówki brzegiem jeziora. Prawie wszędzie jest możliwość zejścia do jeziora i wzięcia kąpieli. Przy dobrej pogodzie widać nawet wznoszące się majestatycznie na przeciwległym brzegu Bajkału góry Chamar-Daban. Wycieczka Krugobajkałką pozwala zatem zarówno podziwiać dzieło inżynierskiej techniki początku XX wieku, jak i odpocząć na łonie pięknej przyrody przy brzegu Bajkału.

Wycieczka zaczyna się i kończy w Irkucku oddalonym od Bajkału o około 60 km. Program turystyczny z przystankami zaczyna się jednak dopiero przy linii brzegowej i ma miejsce między Sljudjanką a Portem Bajkał na długości niecałych 100 km. Z Irkucka do Sljudjanki pociąg przejeżdża bez zatrzymywania się. Po zakończeniu programu w Porcie Bajkał przewidziana jest przesiadka na prom (ros. tiepłochod) płynący przez Angarę do Listwianki. W Listwiance można zostać lub wrócić do Irkucka autobusem, ktory jest podstawiany bezpłatnie dla wszystkich pasażerów Krugobajkałki. Chęć powrotu do Irkucka należy jednak zgłosić wcześniej – przy zamówieniu biletu, żeby przewoźnik mógł podstawić odpowiedni autobus bądź kilka autobusów.

Na pokładzie pociągu turystycznego jest obsługa rosyjsko-języczna, w tym rosyjsko-języczny przewodnik, który opowiada o historii Krugobajkałki i pokazuje zdjęcia i film. Wprawdzie niewiele się zrozumie nie znając rosyjskiego, jednak wycieczka jest tak skomponowana, żeby była równie atrakcyjna i ciekawa dla obcokrajowców.

Rozkład jazdy Krugobajkałki

Od połowy maja do końca września wycieczki odbywaja się regularnie. Poza sezonem letnim wycieczka jest także możliwa, nawet zimą, konieczne jest jednak sprawdzenie terminu. Organizator zastrzega sobie wówczas prawo do odwołania kursu, jeśli nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników. Odwołanie wycieczki jest możliwe nawet do 30 dni przed terminem. W sezonie letnim odwołania zdarzają się niezmiernie rzadko.

Latem wycieczka jest możliwa 6x w tygodniu, jednak na zmianę w dwóch kierunkach:

->> pn, śr, sb: trasa Irkuck – Sljudjanka – Port Bajkał – Listwianka – Irkuck
->> wt, czw, nie: trasa Irkuck – Listwianka – Port Bajkał – Sljudjanka – Irkuck

Jeżeli zatem chcieliby Państwo wycieczkę wykorzystać jako transfer z Irkucka do Listwianki i po wycieczce zostać w Listwiance, wówczas jest to możliwe tylko 3x w tygodniu: w poniedziałki, środy i soboty. Jeżeli te dni Państwu nie pasują, można wówczas zaoszczędzić koszt transferu w drugą stronę – z Listwianki do Irkucka odbywając wycieczkę we wtorek, czwartek lub niedzielę.

Krugobajkałka – ceny biletów

Bilety na wycieczkę Krugobajkałką można zamówić u nas. Poniżej ceny biletów:

  • bilet 1 klasy bez wyżywienia: 110 € od osoby
  • bilet 2 klasy bez wyżywienia: 105 € od osoby
  • bilet 3 klasy bez wyżywienia: 99 € od osoby

3 klasa = wagon z miejscami siedzącymi bez stolików, wagon ten wygląda podobnie jak w rosyjskich pociągach podmiejskich tzw. elektryczkach.

2 klasa = miejsca siedzące, wszystkie skierowane w jednym kierunku, każde z nich ma mały rozkładany stolik – podobnie jak w samolocie.

1 klasa = miejsca siedzące skierowane do siebie i oddzielone stolikami.

Uwaga – w niektóre dni do składu pociągu doczepiana jest lokomotywa parowa, która jeszcze bardziej uatrakcyjnia przejazd. Pociąg dysponuje wówczas wyłącznie wagonami 1 klasy.

Bilety na wycieczkę Krugobajkałką

Historia Krugobajkałki

Nazwa „Krugobajkałka” była używana już w czasie budowy tego odcinka (1899-1905) i w pierwszych latach jego użytkowania. Mianem Krugobajkałki określano wówczas odcinek 260 km między Portem Bajkał i wsią Mysowaja (obecnie Babuszkin). Od roku 1956 pojęcie Krugobajkałki jest zarezerwowane dla odcinka między Portem Bajkał a Sljudjanką o długości dokładnie 89 km. Od tego roku liniowa kolej transsyberyjska nie kursuje już tamtędy i tym samym odcinek ten nie jest już częścią trasy transsyberyjskiej z Moskwy do Władywostoku.

Do roku 1949 trasa Kolei Transsyberyjskiej prowadziła przez całą Transbajkalię. W tymże roku został oddany do użytku odcinek prowadzący przez Nizinę Olchińską i wtedy to odcinek między Irkuckiem, Portem Bajkał i Sljudjanką stracił na znaczeniu. Tory kolejowe między Irkuckiem a Portem Bajkał prowadzące wzdłuż lewego brzegu Angary zostały zdemontowane w roku 1958 – po wybudowaniu elektrowni wodnej w Irkucku. W ten sposób odcinek między Portem Bajkał a Sljudjanką stał się ślepym zaułkiem.

Dziś odcinek między stacją Mysowaja (obecnie Babuszkin) a Sljudjanką jest nadal częścią liniowej trasy transsyberyjskiej. Natomiast tory kolejowe prowadzące dalej do Portu Bajkał zostały zachowane i udostępnione do zwiedzania dla turystów i osób zainteresowanych budownictwem kolejowym. Kursują tu także pociągi liniowe łączące ze sobą wioski powstałe wzdłuż brzegu Bajkału. Ten właśnie odcinek prowadzący wzdłuż brzegu Bajkału jest dziełem architektonicznym i dużą atrakcją pobytu nad Jeziorem Bajkał.

Plany budowy Krugobajkałki

Najmniej problemów sprawiał inżynierom wschodni odcinek Kolei Bajkalskiej między stacją Mysowaja a stacją Kultuk prowadzący wzdłuż łagodnego, płaskiego wybrzeża Bajkału.  Największym wyzwaniem było natomiast połączenie stacji Kultuk z Irkuckiem. Do tego celu rozważano i analizowano kilka opcji. W 1899 roku komitet budowlany wybrał w końcu jedną z nich: od Irkucka tory kolejowe miały zostać poprowadzone przez pas Zyrkuzun i następnie wzdłuż Jeziora Bajkał.

Przez kolejne dwa lata wzdłuż wybranej trasy przeprowadzano wiele badań i pomiarów, które potwierdziły opłacalność tego projektu pomimo, że trasa miała prowadzić wzdłuż skalistego wybrzeża ze stromymi zboczami wybijającymi się nawet do 400 metrów ponad wodę. W roku 1901 została zatem podjęta ostateczna decyzja o budowie trasy kolejowej prowadzącej wzdłuż brzegu Bajkału.

Już wtedy snuto plany połączenia południowej Kolei Bajkalskiej z Sewierobajkalskiem położonym na północy jeziora, czyli plany budowy trasy Kolei Bajkalsko-Amurskiej.

Sljudjanka – Port Bajkał

Tory kolejowe między Irkuckiem a Portem Bajkał zostały położone do końca 1900 roku i pochłonęły zaledwie 6,5% całego budżetu zaplanowanego na budowę Kolei Bajkalskiej. Cała reszta miała zostać przeznaczona na budowę odcinka prowadzącego dalej z Portu Bajkał do stacji Kultuk, którego najtrudniejszą cześcią był odcinek leżący między Portem Bajkał a Sljudjanką prowadzący dokładnie wzdłuż linii brzegowej Jeziora Bajkał.

Budowa tego najtrudniejszego odcinka rozpoczęła się w roku 1902 i trwała nieco ponad trzy lata do sierpnia 1905 roku. Wybudowano łącznie 38 tuneli o łącznej długości 9.063 m (najdłuższy miał 777 m długości). Poza tym powstało 15 galerii skalnych o łącznej długości 295 m i 3 galerie betonowe z otworami, 248 mostów i wiadunktów oraz 268 murów wspierających. W związku z możliwością negatywnego wpływu wody mininalną wysokość nasypu kolejowego wytyczono na 5,33 m ponad powierzchnią jeziora. Przepustowość torów obliczono na 14 par pociągów dziennie.

Ze względu na brak innego dostępu do brzegu wszystkie materiały budowlane były transportowane na plac budowy drogą wodną. Latem materiały dowożono na barkach, a zimą były one ciągnięte po lodzie przez konie. Prace budowlane utrudniały upalne lata i surowe syberyjskie zimy. Na każdy kilometr trasy kolejowej zużyto mniej więcej jeden wagon materiałów wybuchowych. Skomplikowany teren był powodem zmniejszenia minimalnego promienia zakrętów w narożach.

Przy budowie trasy Kolei Bajkalskiej brało udział wielu poslkich i albańskich inżynierów. Szczególnie duży był jednak udział włoskich specjalistów. Do prac budowlanych zatrudniano także robotników przymusowych z więzienia Aleksandrowa.

Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej (1904-1905) przyspieszył budowę. Do 1902 roku przy budowie było zatrudnionych około 9.000 pracowników, natomiast w latach 1903 i 1904 aż 13.500 osób. Zdecydowanie większa część siły roboczej była zatrudniona przy pracach instalacyjnych, przez co nikt nie myślał wówczas o budowie stacji kolejowych wzdłuż powstałego odcinka.

Ogólnie można powiedzieć, że każdy kilometr trasy Kolei Bajkalskiej kosztował państwo rosyjskie około 1/3 więcej aniżeli przeciętny kilometr pozostałej części trasy transsyberyjskiej.

Dalsza rozbudowa

W latach 1911-1914 pracowano przy wykładaniu drugich równoległych torów kolejowych, dzięki czemu przepustowość Krugobajkałki miała się zwiększyć do 48 par pociągów dziennie. Zamiast naturalnego kamienia wykorzystywano do tych prac żelazobeton. Więcej uwagi poświęcono też budowie stacji kolejowych i rozbudowie okolicznych wiosek. Łącznie powstało w ten sposób między Portem Bajkał a Sljudjanką 10 stacji kolejowych. Poczyniono też kroki ku zwiększeniu bezpieczeństwa na trasie.

W latach 30-tych i 50-tych ubiegłego stulecia wdłuż brzegu Bajkału i linii kolejowej aktywnie rozwijały się wioski, powstawały osiedla, koszary dla personelu wojskowego i elektrownie.

Upadek Krugobajkałki

W latach 50-tych ubiegłego wieku ekipa budowlana doszła do nieoczekiwanych wniosków: ponieważ koszta budowy znacznie przewyższyły plany i oczekiwania, postanowiono zaprzestać kontynuowania prac budowlanych. Zaproponowano natomiast przebudowę odcinka między Irkuckiem a Sljudjanką na elektryczny i dwutorowy. Miało to znacznie usprawnić i skrócić przejazd na tym odcinku.

W 1950 roku rozpoczęto też budowę elektrowni wodnej w Irkucku. W związku z jej budową w roku 1956 rozebrano tory kolejowe między Irkuckiem a Portem Bajkał, które biegły wzdłuż Angary. Miejsce ich przebiegu zostało jeszcze w tym samym roku zalane wodami z Irkuckiego jeziora zaporowego. Zachowały się jedynie resztki nasypu kolejowego w pobliżu Portu Bajkał. Tym oto sposobem trasa kolejowa biegnąca dalej od Portu Bajkał do Sljudjanki stała się ślepym zaułkiem i utraciła swoje dawne strategiczne znaczenie. Od tej pory liczba pociągów kursujących między Portem Bajkał a Sljudjanką drastycznie się zmniejszyła. Z powodu nierentowności rozebrano jeden tor kolejowy, a pociągi kursują obecnie po jednym torze naprzemiennie w obie strony.

Ze zrozumiałych powodów we wczesnych latach 80-tych wioski położone między Portem Bajkał a Sljudjanką wzdłuż brzegu Bajkału zaczęły pustoszeć. Ze względu na brak dróg jedyną możliwością kontaktu z pozostałą częścią kraju była rzadko kursujący pociąg osobowo-towarowy. Jedynie Port Bajkał jakoś prosperował ze względu na bliskość Listwianki na przeciwległym brzegu Angary, z którą istniało już wtedy połączenie promowe.

Krugobajkałka dzisiaj

Obecnie z pojęciem Krugobajkałki jest utożsamiany już tylko odcinek między Portem Bajkał a Sljudjanką. Na całej trasie o długości 89 km są cztery stacje kolejowe: Kultuk, Marituj, Ulanowo i Port Bajkał.

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych została przeprowadzona rekonstrukcja torów kolejowych. Wzmocniono wówczas wały kolejowe i położono nowe tory.

Od 2002 roku kursuje tą trasą w obie strony 4x w tygodniu regularnie liniowy pociąg osobowy. Czas przejazdu wynosi 4 godziny i 40 minut. Pociąg ten jest wykorzystywany przez mieszkańców okolicznych wiosek jako środek transportu i możliwość zaopatrzenia w podstawowe produkty. Regularnie kursują też pociagi turystyczne, o których mowa we wcześniejszej części tego artykułu. Od czasu do czasu na wycieczki turystyczne jest podstawiana lokomotywa parowa, co dodaje tej i tak już dużej atrakcji turystycznej jeszcze więcej uroku.

Pod koniec 1982 roku decyzją rady okręgowej w Irkucku odcinek Krugobajkałki między Kultukiem a Portem Bajkał został uznany za obszar architektoniczno-krajobrazowy i objęty ochroną państwa.

W 2005 roku nad Bajkałem odbyło się wiele imprez z okazji 100-lecia Krugobajkałki. Stacja Port Bajkał została celowo na to wydarzenie przebudowana, otwarto też wystawę muzealną i odbudowano dworzec kolejowy w Sljudjance.

Mogą Państwo zamówić u nas każdy odcinek trasy i każdą klasę biletową.

Wspólnie stworzymy indywidualną koncepcję podróży i zrealizujemy wycieczkę według Państwa pomysłu!

Zapytaj o wycieczkę:

Skontaktuj się z nami:

Zapraszamy również do naszego biura w Berlinie!

Print Friendly, PDF & Email

  • EYAND TRAVEL logografika