Kolej Transsyberyjska – terminy przedsprzedaży biletów